6/11/2013

Fav graphics for June.


Czerwiec: dla mnie to miesiąc kwiatów, jazdy na rowerze i ... deszczu...

June : for me it's a month of flowers, riding a bike and... rain .... source: pinterest.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

TOP